Homepage

Totale inkomsten Gerealiseerd€ 3.199.028

Een afwijking van € -125.264 ten opzichte van de begroting

Totale uitgaven Gerealiseerd€ 3.129.099

Een afwijking van € -195.193 ten opzichte van de begroting

bedragen x € 1000

Gerealiseerd

Afwijking

Deze pagina is gebouwd op 05/10/2022 15:03:26 met de export van 05/10/2022 14:47:51