Jaarverslag

Onderwijs

2.6 Onderwijs

Coördinerend portefeuillehouder: Hilbert Bredemeijer

Wat is het doel?
De gemeente wil dat alle mensen in Den Haag gelijke kansen krijgen. Goed onderwijs, betrokken ouders en verzorgers en voldoende bekwame leerkrachten zijn hiervoor de sleutels.

In de Haagse Educatieve Agenda ‘Ontwikkel Kansen in Den Haag 2018-2022’ (HEA) staan de onderwijsprioriteiten van de gemeente en het onderwijsveld. De 7 ambities zijn:

1. Kansengelijkheid in het Haagse onderwijs.
2. Voldoende, bekwame en innoverende onderwijsprofessionals.
3. Leren samenleven op school.
4. Onderwijs dat bijdraagt aan de economie van de stad.
5. Een brede leer- en ontwikkelomgeving.
6. Voor iedere leerling een passende plek.
7. Voldoende en toekomstbestendige gebouwen.

Lasten, baten en saldo

LASTEN

165.349

5,3 %

BATEN

71.254

2,2 %

Deze pagina is gebouwd op 05/10/2022 13:58:55 met de export van 05/10/2022 13:39:55