Jaarverslag

Openbare orde en veiligheid

2.4 Openbare orde en veiligheid

Coördinerend portefeuillehouder: Jan van Zanen

Wat is het doel?
1.   De aanpak van high impact crimes, zoals overval, straatroof, woninginbraak en geweld.
2.   Een gebiedsgerichte aanpak met een probleemgerichte inzet in wijken en buurten.
3.   De aanpak van ondermijning, niet alleen strafrechtelijk maar ook bestuurlijk.

Lasten, baten en saldo

LASTEN

85.509

2,7 %

BATEN

21.651

0,7 %

Deze pagina is gebouwd op 05/10/2022 13:58:55 met de export van 05/10/2022 13:39:55