Jaarverslag

Stadsontwikkeling en wonen

2.13 Stadsontwikkeling en wonen

Coördinerend portefeuillehouders: Anne Mulder/ Martijn Balster

Wat is het doel?
De gemeente wil met dit programma Den Haag nog aantrekkelijker maken. Den Haag is een stad waar mensen graag wonen, werken en leven. Den Haag is in trek. Gemiddeld komen er jaarlijks 5.000 bewoners bij en de verwachting is dat de bevolkingsgroei aanhoudt. Dit biedt kansen, maar het stelt de stad ook voor uitdagingen. Door de druk op de Haagse woningmarkt, zijn er meer (betaalbare) woningen en maatregelen in de bestaande stad nodig om de doorstroming op gang te brengen.

Lasten, baten en saldo

LASTEN

138.691

4,4 %

BATEN

100.646

3,1 %

Deze pagina is gebouwd op 05/10/2022 15:03:26 met de export van 05/10/2022 14:47:51