Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten per hoofdtaakveld

4.2 Overzicht van baten en lasten per hoofdtaakveld

bedragen x €1.000

Taakveld

Rekening
2020

Begroting
2021 voor wijziging

Begroting
2021 na wijziging

Rekening
2021

Resultaat
2021

TV0010 Bestuur

Lasten

18.181

18.649

18.909

17.857

1.051

 V 

Baten

263

35

35

91

56

 V 

Saldo

17.918

 N 

18.614

 N 

18.874

 N 

17.766

 N 

1.108

 V 

TV0020 Burgerzaken

Lasten

21.190

21.422

26.516

30.291

3.775

 N 

Baten

7.460

8.649

8.829

8.553

276

 N 

Saldo

13.730

 N 

12.774

 N 

17.687

 N 

21.738

 N 

4.051

 N 

TV0030 Beheer overige gebouwen en gronden

Lasten

21.712

10.084

8.560

7.436

1.123

 V 

Baten

32.437

22.935

22.259

17.024

5.235

 N 

Saldo

10.725

 V 

12.852

 V 

13.699

 V 

9.588

 V 

4.112

 N 

TV0040 Overhead

Lasten

292.076

287.187

310.896

318.976

8.080

 N 

Baten

4.060

2.170

2.516

3.736

1.220

 V 

Saldo

288.016

 N 

285.017

 N 

308.380

 N 

315.240

 N 

6.860

 N 

TV0050 Treasury

Lasten

12.283

16.697

22.043

20.104

1.939

 V 

Baten

725.514

40.285

45.454

45.522

68

 V 

Saldo

713.231

 V 

23.588

 V 

23.411

 V 

25.419

 V 

2.008

 V 

TV0061 OZB woningen

Lasten

2.727

3.067

3.264

2.987

277

 V 

Baten

39.407

40.857

40.857

40.451

405

 N 

Saldo

36.679

 V 

37.790

 V 

37.592

 V 

37.464

 V 

128

 N 

TV0062 OZB niet-woningen

Lasten

1.548

1.812

1.826

1.790

36

 V 

Baten

66.501

68.425

68.425

68.319

106

 N 

Saldo

64.953

 V 

66.613

 V 

66.599

 V 

66.529

 V 

70

 N 

TV0063 Parkeerbelasting

Lasten

2.182

2.281

2.672

2.541

131

 V 

Baten

67.490

77.535

77.621

68.546

9.075

 N 

Saldo

65.307

 V 

75.254

 V 

74.949

 V 

66.005

 V 

8.944

 N 

TV0064 Belastingen overig

Lasten

729

731

533

694

162

 N 

Baten

19.335

18.967

19.107

19.760

653

 V 

Saldo

18.606

 V 

18.237

 V 

18.575

 V 

19.066

 V 

491

 V 

TV0070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Lasten

0

0

0

0

0

 - 

Baten

1.449.980

1.425.594

1.485.027

1.513.661

28.634

 V 

Saldo

1.449.980

 V 

1.425.594

 V 

1.485.027

 V 

1.513.661

 V 

28.634

 V 

TV0080 Overige baten en lasten

Lasten

926

24.052

-3.852

406

4.258

 N 

Baten

2.254

3.407

3.396

2.054

1.342

 N 

Saldo

1.328

 V 

20.645

 N 

7.248

 V 

1.648

 V 

5.600

 N 

TV0090 Vennootschapsbelasting (VpB)

Lasten

2.472

210

1.010

2.340

1.330

 N 

Baten

0

0

0

0

0

 - 

Saldo

2.472

 N 

210

 N 

1.010

 N 

2.340

 N 

1.330

 N 

TV0100 Mutaties reserves

Lasten

1.167.304

136.970

381.927

358.963

22.964

 V 

Baten

567.300

182.148

494.849

413.528

81.321

 N 

Saldo

600.004

 N 

45.179

 V 

112.921

 V 

54.564

 V 

58.357

 N 

TV0110 Crisisbeheersing en brandweer

Lasten

48.936

46.193

50.381

51.436

1.055

 N 

Baten

8.857

0

2.528

1.844

684

 N 

Saldo

40.079

 N 

46.193

 N 

47.853

 N 

49.592

 N 

1.739

 N 

TV0120 Openbare orde en veiligheid

Lasten

42.397

43.564

51.472

49.407

2.065

 V 

Baten

8.235

6.556

10.559

10.490

69

 N 

Saldo

34.162

 N 

37.008

 N 

40.913

 N 

38.917

 N 

1.996

 V 

TV0210 Verkeer en vervoer

Lasten

129.628

140.835

143.429

135.929

7.500

 V 

Baten

14.464

5.774

7.312

10.341

3.029

 V 

Saldo

115.163

 N 

135.061

 N 

136.117

 N 

125.589

 N 

10.528

 V 

TV0220 Parkeren

Lasten

18.334

22.148

22.418

20.880

1.538

 V 

Baten

1.017

706

1.110

1.032

78

 N 

Saldo

17.317

 N 

21.442

 N 

21.308

 N 

19.848

 N 

1.460

 V 

TV0240 Economische havens en waterwegen

Lasten

7.817

12.450

12.038

9.021

3.017

 V 

Baten

925

926

912

852

60

 N 

Saldo

6.892

 N 

11.524

 N 

11.126

 N 

8.170

 N 

2.956

 V 

TV0250 Openbaar vervoer

Lasten

3.235

2.143

6.635

3.982

2.652

 V 

Baten

0

0

74

1

73

 N 

Saldo

3.235

 N 

2.143

 N 

6.561

 N 

3.981

 N 

2.580

 V 

TV0310 Economische ontwikkeling

Lasten

11.603

9.386

12.073

11.262

811

 V 

Baten

565

515

516

887

371

 V 

Saldo

11.038

 N 

8.871

 N 

11.556

 N 

10.374

 N 

1.182

 V 

TV0320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Lasten

14.089

14.134

8.096

13.697

5.601

 N 

Baten

11.296

7.917

2.595

8.632

6.037

 V 

Saldo

2.793

 N 

6.217

 N 

5.501

 N 

5.065

 N 

436

 V 

TV0330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Lasten

9.280

8.011

8.806

8.551

256

 V 

Baten

6.446

8.420

8.823

9.144

321

 V 

Saldo

2.834

 N 

409

 V 

17

 V 

593

 V 

577

 V 

TV0340 Economische promotie

Lasten

12.055

12.384

13.065

11.594

1.471

 V 

Baten

5.560

10.555

13.555

8.961

4.594

 N 

Saldo

6.495

 N 

1.829

 N 

490

 V 

2.633

 N 

3.122

 N 

TV0420 Onderwijshuisvesting

Lasten

33.278

38.883

48.199

46.750

1.449

 V 

Baten

83

19

3.539

3.083

456

 N 

Saldo

33.195

 N 

38.864

 N 

44.660

 N 

43.667

 N 

993

 V 

TV0430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Lasten

96.304

98.364

101.857

103.665

1.808

 N 

Baten

44.059

45.364

50.898

51.847

949

 V 

Saldo

52.245

 N 

53.000

 N 

50.959

 N 

51.818

 N 

859

 N 

TV0510 Sportbeleid en activering

Lasten

16.779

21.805

21.132

17.174

3.958

 V 

Baten

311

11

411

328

83

 N 

Saldo

16.468

 N 

21.794

 N 

20.721

 N 

16.845

 N 

3.876

 V 

TV0520 Sportaccommodaties

Lasten

43.789

38.669

47.099

45.634

1.465

 V 

Baten

9.921

9.413

13.188

16.884

3.696

 V 

Saldo

33.868

 N 

29.256

 N 

33.911

 N 

28.749

 N 

5.162

 V 

TV0530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Lasten

61.679

63.182

75.339

73.542

1.797

 V 

Baten

1.706

3.373

2.759

2.585

174

 N 

Saldo

59.973

 N 

59.809

 N 

72.580

 N 

70.957

 N 

1.623

 V 

TV0540 Musea

Lasten

25.506

26.603

26.825

25.939

885

 V 

Baten

1.095

1.940

1.123

1.241

118

 V 

Saldo

24.411

 N 

24.663

 N 

25.702

 N 

24.698

 N 

1.003

 V 

TV0550 Cultureel erfgoed

Lasten

1.003

1.337

1.181

1.097

84

 V 

Baten

0

0

0

54

54

 V 

Saldo

1.003

 N 

1.337

 N 

1.181

 N 

1.042

 N 

138

 V 

TV0560 Media

Lasten

23.739

24.180

23.867

24.824

957

 N 

Baten

2.056

1.770

1.937

2.414

477

 V 

Saldo

21.682

 N 

22.410

 N 

21.930

 N 

22.410

 N 

480

 N 

TV0570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Lasten

40.536

36.528

40.346

40.670

324

 N 

Baten

3.209

2.156

2.180

2.832

652

 V 

Saldo

37.326

 N 

34.372

 N 

38.166

 N 

37.838

 N 

329

 V 

TV0610 Samenkracht en burgerparticipatie

Lasten

98.922

114.243

132.843

114.548

18.295

 V 

Baten

11.586

10.327

12.194

12.449

255

 V 

Saldo

87.336

 N 

103.916

 N 

120.649

 N 

102.100

 N 

18.549

 V 

TV0620 Wijkteams

Lasten

18.029

18.672

18.890

18.826

64

 V 

Baten

355

0

1.858

1.589

269

 N 

Saldo

17.674

 N 

18.672

 N 

17.032

 N 

17.237

 N 

205

 N 

TV0630 Inkomensregelingen

Lasten

615.747

490.935

569.195

546.049

23.147

 V 

Baten

517.688

368.308

475.549

479.034

3.484

 V 

Saldo

98.058

 N 

122.626

 N 

93.646

 N 

67.015

 N 

26.631

 V 

TV0640 Begeleide participatie

Lasten

59.009

56.912

57.473

41.577

15.895

 V 

Baten

22.857

23.457

23.870

7.954

15.916

 N 

Saldo

36.152

 N 

33.455

 N 

33.603

 N 

33.624

 N 

21

 N 

TV0650 Arbeidsparticipatie

Lasten

46.679

50.404

64.362

50.651

13.712

 V 

Baten

2.419

1.440

1.424

1.499

75

 V 

Saldo

44.260

 N 

48.964

 N 

62.938

 N 

49.151

 N 

13.787

 V 

TV0660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Lasten

24.083

27.339

21.661

19.793

1.868

 V 

Baten

89

0

0

0

0

 - 

Saldo

23.993

 N 

27.339

 N 

21.661

 N 

19.793

 N 

1.868

 V 

TV0671 Maatwerkdienstverlening 18+

Lasten

150.401

144.343

159.808

148.834

10.975

 V 

Baten

5.324

6.275

5.515

3.873

1.642

 N 

Saldo

145.077

 N 

138.067

 N 

154.293

 N 

144.960

 N 

9.333

 V 

TV0672 Maatwerkdienstverlening 18-

Lasten

127.520

102.090

119.908

132.119

12.211

 N 

Baten

3.886

438

438

-2.366

2.804

 N 

Saldo

123.634

 N 

101.652

 N 

119.470

 N 

134.484

 N 

15.014

 N 

TV0681 Geëscaleerde zorg 18+

Lasten

148.475

144.961

153.595

133.031

20.564

 V 

Baten

20.259

19.747

23.157

20.164

2.993

 N 

Saldo

128.217

 N 

125.214

 N 

130.438

 N 

112.868

 N 

17.570

 V 

TV0682 Geëscaleerde zorg 18-

Lasten

39.487

39.990

40.464

40.003

461

 V 

Baten

3

0

0

4

4

 V 

Saldo

39.483

 N 

39.990

 N 

40.464

 N 

39.999

 N 

465

 V 

TV0710 Volksgezondheid

Lasten

97.814

61.155

132.388

143.135

10.747

 N 

Baten

74.054

34.449

103.295

117.729

14.434

 V 

Saldo

23.761

 N 

26.706

 N 

29.093

 N 

25.406

 N 

3.687

 V 

TV0720 Riolering

Lasten

38.826

39.453

39.453

40.015

562

 N 

Baten

42.491

43.133

43.133

43.662

529

 V 

Saldo

3.665

 V 

3.680

 V 

3.680

 V 

3.647

 V 

33

 N 

TV0730 Afval

Lasten

63.423

69.315

78.343

80.332

1.989

 N 

Baten

67.639

81.813

83.453

85.454

2.001

 V 

Saldo

4.216

 V 

12.498

 V 

5.110

 V 

5.122

 V 

12

 V 

TV0740 Milieubeheer

Lasten

30.335

20.680

38.301

36.607

1.694

 V 

Baten

2.398

1.405

4.854

5.319

465

 V 

Saldo

27.938

 N 

19.275

 N 

33.447

 N 

31.288

 N 

2.159

 V 

TV0750 Begraafplaatsen en crematoria

Lasten

2.159

2.280

2.331

2.812

481

 N 

Baten

2.396

2.587

2.689

2.629

60

 N 

Saldo

237

 V 

307

 V 

358

 V 

183

 N 

541

 N 

TV0810 Ruimtelijke Ordening

Lasten

3.496

3.371

6.481

6.110

371

 V 

Baten

1.633

2.592

21.581

2.385

19.195

 N 

Saldo

1.863

 N 

778

 N 

15.100

 V 

3.724

 N 

18.825

 N 

TV0820 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

Lasten

56.718

87.761

111.256

49.844

61.412

 V 

Baten

53.422

84.369

83.542

49.104

34.438

 N 

Saldo

3.296

 N 

3.391

 N 

27.714

 N 

740

 N 

26.975

 V 

TV0830 Wonen en bouwen

Lasten

93.827

63.876

88.978

65.374

23.604

 V 

Baten

52.353

44.984

45.345

33.847

11.499

 N 

Saldo

41.473

 N 

18.892

 N 

43.632

 N 

31.527

 N 

12.105

 V 

Totaal Generaal

Lasten

3.898.265

2.721.748

3.324.291

3.129.099

195.193

 V 

Baten

3.982.656

2.721.748

3.324.291

3.199.028

125.264

 N 

Saldo

84.391

 V 

0

0

69.929

 V 

69.929

 V 

Deze pagina is gebouwd op 05/10/2022 15:03:26 met de export van 05/10/2022 14:47:51