Jaarrekening

Meerjaren investeringsplan

4.9 Meerjaren investeringsplan

 
In onderstaande tabel ziet u de investeringsprojecten van de gemeente Den Haag. Het betreft hier de begrote uitgaven voor 2021, de gerealiseerde uitgaven 2021 en de eventuele afwijking. Een nadere toelichting van de investeringsprojecten wordt gegeven in desbetreffend programma in hoofdstuk twee.

 

Begroting 2021

Realisatie 2021

Afwijking 2021

Investering

Nut

Bruto

Bijdragen
derden/Voor-zieningen

Aandeel
gemeente

Bruto

Bijdragen
derden/Voor-zieningen

Aandeel
gemeente

Bruto

Bijdragen
derden/Voor-zieningen

Aandeel
gemeente

01 - Gemeenteraad

Concernbrede Informatiesystemen (CIS)

EC

          100

                         -  

             100

              -  

                         -  

                 -  

        -100

                         -  

           -100

          100

                         -  

             100

              -  

                         -  

                 -  

         -100

                         -  

            -100

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

Afvalverwijdering

EC-H

      1.629

                         -  

         1.629

     1.949

                       50

         1.899

         320

                       50

            270

Electrische snellaadstation

EC

         450

                         -  

            450

              -  

                         -  

                 -  

        -450

                         -  

           -450

Verduurzaming vastgoed

EC

   12.194

                         -  

      12.194

     2.295

        2.295

    -9.899

                         -  

       -9.899

     14.273

                         -  

        14.273

      4.244

                       50

          4.194

   -10.029

                       50

      -10.079

05 - Cultuur en Bibliotheek

Amare

EC

   14.959

                         -  

      14.959

     8.839

        8.839

    -6.120

                         -  

       -6.120

Bibliotheek

EC

      5.691

                         -  

         5.691

      1.414

         1.414

    -4.277

                         -  

       -4.277

Cultuur

EC

              -  

                         -  

                 -  

         142

             142

          142

                         -  

             142

Musea

EC

         908

                         -  

            908

         469

                    335

             134

        -439

                    335

           -774

Overige accommodaties voor kunstbeoefening

EC

     4.082

                         -  

        4.082

     1.875

         1.875

    -2.207

                         -  

       -2.207

    25.640

                         -  

       25.640

    12.739

                     335

       12.404

   -12.901

                     335

      -13.236

06 - Onderwijs

Kinderopvang

EC

     3.373

                         -  

        3.373

         389

            389

    -2.984

                         -  

       -2.984

Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwijsbeleid

EC

          185

                         -  

             185

         152

             152

           -33

                         -  

              -33

Onderwijshuisvesting Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs

EC

          186

                         -  

             186

         137

             137

           -49

                         -  

              -49

Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder basisonderwijs

EC

   17.618

                         -  

      17.618

   13.705

      13.705

    -3.913

                         -  

       -3.913

Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder speciaal voorgezet onderwijs

EC

          160

                         -  

             160

         150

             150

           -10

                         -  

              -10

Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder voorgezet onderwijs

EC

      8.713

                         -  

         8.713

   11.963

      11.963

     3.250

                         -  

        3.250

    30.235

                         -  

       30.235

    26.496

                         -  

       26.496

     -3.739

                         -  

        -3.739

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Beheer en exploitatie CJG

EC

     3.684

                         -  

        3.684

         272

            272

    -3.412

                         -  

       -3.412

Cliënt Volg Systeem

EC

      1.000

                         -  

         1.000

      1.215

         1.215

          215

                         -  

             215

Digitaal Gezinsdossier

EC

         400

                         -  

            400

              -  

                 -  

        -400

                         -  

           -400

Zorg en Opvang

EC

              -  

                         -  

                 -  

     1.340

         1.340

      1.340

                         -  

         1.340

      5.084

                         -  

         5.084

      2.827

                         -  

          2.827

     -2.257

                         -  

        -2.257

09 - Buitenruimte

3e haven Kadeherstel

MA

      5.701

                         -  

         5.701

     4.147

         4.147

    -1.554

                         -  

       -1.554

Buitenruimte

MA

         762

                         -  

            762

           -21

              -21

        -783

                         -  

           -783

Campus Holland Spoor

MA

         400

                         -  

            400

         472

            472

            72

                         -  

               72

Elektrische hoogwerkers Openbaar groen

EC

              -  

                         -  

                 -  

         105

             105

          105

                         -  

             105

Grond Landscheidingsdijk

EC

              -  

                         -  

                 -  

         791

             791

          791

                         -  

             791

Inrichting en onderhoud buitenruimte

EC

              -  

                         -  

                 -  

     1.966

         1.966

      1.966

                         -  

         1.966

Kern BijzonderFASE 1 

MA

      1.000

                         -  

         1.000

      1.217

         1.217

          217

                         -  

             217

Kijkduin (voorheen grex)

MA

         650

                         -  

            650

         188

             188

        -462

                         -  

           -462

KJ-plein/Koekamp en A12/Malieveld

MA

      1.242

                         -  

         1.242

         476

            476

        -766

                         -  

           -766

Kraayenstein fase 1 en fase 2, Nieuw Waldeck, Houtrust en Houtwijk

MA

     4.260

                         -  

        4.260

     2.977

        2.977

    -1.283

                         -  

       -1.283

Madepolderweg/Madesteinweg 

MA

     2.342

                2.000

            342

        -442

           -442

    -2.784

               -2.000

           -784

Vervangingsinvesteringen Riolering

EC-H

              -  

                         -  

                 -  

   12.591

              12.591

                 -  

   12.591

              12.591

                 -  

Meerjarenprogramma kunstwerken

MA

   20.007

                         -  

      20.007

   10.610

      10.610

    -9.397

                         -  

       -9.397

Morgenstond Midden 

MA

         342

                         -  

            342

         275

            275

           -67

                         -  

              -67

Ondergrondse fietsenstalling Kijkduin

EC

         900

                         -  

            900

         543

            543

        -357

                         -  

           -357

OR Hobbemaplein

MA

         367

                         -  

            367

            79

               79

        -288

                         -  

           -288

Oude Centrum

MA

         300

                         -  

            300

              -  

                 -  

        -300

                         -  

           -300

Renovatie Koningstunnel

MA

               4

                         -  

                  4

              -  

                 -  

             -4

                         -  

                -4

Tijdelijke fietsdepot

EC

          611

                         -  

             611

            28

               28

        -583

                         -  

           -583

Tophalte/HOR Leyweg

MA

            10

                         -  

               10

              -  

                 -  

           -10

                         -  

              -10

Verlengde ondergrondse parkeergarage Kijkduin

EC

         900

                         -  

            900

         363

            363

        -537

                         -  

           -537

Vervangingsopgave openbare ruimte stadhuis

MA

         400

                         -  

            400

         231

             231

        -169

                         -  

           -169

Vissershavenstraat

EC

         293

                         -  

            293

         193

             193

        -100

                         -  

           -100

Wagenpark veegbedrijf

EC

         600

                         -  

            600

         995

            995

         395

                         -  

            395

Westlandse Zoom 

MA

         867

                         -  

            867

      2.118

         2.118

      1.251

                         -  

         1.251

     41.958

                 2.000

       39.958

    39.902

                12.591

        27.311

     -2.056

                10.591

      -12.647

10 - Sport

Groene sportvelden en terreinen

EC

         530

                         -  

            530

         125

             125

        -405

                         -  

           -405

Sport en spelaccommodaties

EC

      1.527

                         -  

         1.527

         633

            633

        -894

                         -  

           -894

      2.057

                         -  

         2.057

          758

                         -  

             758

      -1.299

                         -  

         -1.299

11 - Economie

World Forum Theaterinstallatie

EC

      1.200

                         -  

         1.200

         841

             841

        -359

                         -  

           -359

      1.200

                         -  

         1.200

          841

                         -  

              841

         -359

                         -  

            -359

12 - Mobiliteit

Aankoop parkeergarage De Zeeheld

EC

          151

                         -  

             151

            38

               38

         -113

                         -  

            -113

Busplatform Den Haag Centraal

MA

         250

                         -  

            250

            54

               54

        -196

                         -  

           -196

DHNC Fietsenkelder 

EC

     3.752

                3.752

                 -  

         575

                   -172

            747

    -3.177

               -3.924

            747

Herinrichting Gedempte gracht

MA

         500

                         -  

            500

         544

            544

            44

                         -  

               44

Inrichting verkeer

MA

      1.680

              11.020

       -9.340

     6.304

                4.587

         1.717

     4.624

               -6.433

      11.057

Meerjarenplan Fiets

MA

     6.808

                2.329

        4.479

     4.335

                 1.242

        3.093

    -2.473

               -1.087

       -1.386

Morgenstond Midden

MA

          190

                         -  

             190

            22

               22

        -168

                         -  

           -168

Netwerk Randstadrail

MA

      1.557

                 1.657

           -100

     5.689

                    689

        5.000

      4.132

                   -968

         5.100

Noordwestelijke Hoofdroute

MA

         800

                         -  

            800

         496

                          8

            488

        -304

                          8

           -312

Onderdoorgang Hildebrandplein

MA

         400

                         -  

            400

         259

            259

         -141

                         -  

            -141

Ongelijke verkeersoplossing Lozerlaan-Erasmusweg

MA

      1.000

                         -  

         1.000

         253

            253

        -747

                         -  

           -747

Parkeergarages

EC

         464

                         -  

            464

         586

            586

          122

                         -  

             122

Parkeren openbare ruimte

MA

      1.195

                         -  

         1.195

         766

            766

        -429

                         -  

           -429

Trekvliettrace (Rotterdamsebaan)

MA

   69.484

              36.984

      32.500

   21.019

              21.019

                 -  

 -48.465

             -15.965

    -32.500

Bedieningscentrale Scheveningen

MA

              -  

                         -  

                 -  

     5.290

                2.790

        2.500

     5.290

                2.790

        2.500

Vereenvoudiging verkeersstromen 7-sprong

MA

          100

                         -  

             100

            80

               80

           -20

                         -  

              -20

Verkeersplan

MA

     4.242

                         -  

        4.242

     4.684

        4.684

         442

                         -  

            442

Voorbereidingskrediet mobiliteit Coa akk 2018-2022

MA

     8.000

                         -  

        8.000

     1.040

         1.040

    -6.960

                         -  

       -6.960

  100.573

               55.742

        44.831

    52.034

               30.163

        21.871

   -48.539

              -25.579

      -22.960

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

Beheer bedrijfspanden (strategische aankopen DSO)

EC

              -  

                         -  

                 -  

     5.058

        5.058

     5.058

                         -  

        5.058

De Titaan

EC

     9.690

                         -  

        9.690

     5.037

        5.037

    -4.653

                         -  

       -4.653

EBS Module planeconomie

EC

            97

                         -  

               97

         105

             105

               8

                         -  

                  8

Horeca/ detailhandel in gebouw Amare

EC

          165

                         -  

             165

         194

             194

            29

                         -  

               29

Klusobjecten

EC

         279

                         -  

            279

         217

             217

           -62

                         -  

              -62

Kust gezond diversen

MA

         375

                         -  

            375

         272

            272

        -103

                         -  

           -103

Midden Boulevard Scheveningen

MA

      1.710

                         -  

         1.710

         666

            666

    -1.044

                         -  

       -1.044

Ontrafeling Noord Boulevard kiosk

EC

              -  

                         -  

                 -  

     1.723

         1.723

      1.723

                         -  

         1.723

OR Junoblok (overige herinrichtingskosten)

MA

      1.473

                         -  

         1.473

         136

             136

    -1.337

                         -  

       -1.337

OR Junoblok (vernieuwing kademuren)

MA

         992

                         -  

            992

            67

               67

        -925

                         -  

           -925

Twickelstraat 5

EC

              -  

                         -  

                 -  

         188

             188

          188

                         -  

             188

Vervanging applicatie BAG

EC

              -  

                         -  

                 -  

             -6

                -6

             -6

                         -  

                -6

Zwolsestraat, ongelijkvloerse kruising

MA

     2.500

                         -  

        2.500

     1.673

         1.673

        -827

                         -  

           -827

     17.281

                         -  

        17.281

    15.330

                         -  

       15.330

      -1.951

                         -  

         -1.951

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

Wijk/ buurtcentrum (integratie en dienstverlening)

EC

              -  

                         -  

                 -  

         255

            255

         255

                         -  

            255

Wijkpark Cromvliet

MA

         532

                         -  

            532

         480

            480

           -52

                         -  

              -52

          532

                         -  

             532

          735

                         -  

             735

          203

                         -  

             203

15 - Financiën

Erfpacht

EC

   15.000

                         -  

      15.000

  36.834

      36.834

   21.834

                         -  

      21.834

Erfpachtapplicatie NEA

EC

         580

                         -  

            580

         584

            584

               4

                         -  

                  4

Nieuw belastingsysteem

EC

         233

                         -  

            233

         194

             194

           -39

                         -  

              -39

     15.813

                         -  

        15.813

    37.612

                         -  

        37.612

     21.799

                         -  

        21.799

Overhead

1 Financiële administratie

EC

          716

                         -  

             716

         293

            293

        -423

                         -  

           -423

Aanschaf hardware/software

EC

      3.160

                         -  

         3.160

     3.230

        3.230

            70

                         -  

               70

Concernbrede Informatiesystemen (CIS)

EC

     3.800

                         -  

        3.800

     2.036

        2.036

    -1.764

                         -  

       -1.764

Diverse investeringen installaties

EC

      1.499

                         -  

         1.499

         749

            749

        -750

                         -  

           -750

Informatie Gestuurd Werken (IGW)

EC

         900

                         -  

            900

         426

            426

        -474

                         -  

           -474

Living Lab

EC

         576

                         -  

            576

         580

            580

               4

                         -  

                  4

Masterplan IT

EC

      8.231

                         -  

         8.231

     1.940

         1.940

    -6.291

                         -  

       -6.291

OCW Centraal (cliënt volgsysteem)

EC

     2.245

                         -  

        2.245

     2.326

        2.326

            81

                         -  

               81

Verbouwing Fruitweg 17

EC

   24.146

                         -  

      24.146

   19.903

      19.903

    -4.243

                         -  

       -4.243

Vervanging binnenzonwering

EC

         282

                         -  

            282

              -  

                 -  

        -282

                         -  

           -282

    45.555

                         -  

       45.555

    31.483

                         -  

        31.483

   -14.072

                         -  

      -14.072

Eindtotaal

 300.301

               57.742

     242.559

 225.001

                43.139

      181.862

  -75.300

              -14.603

      -60.697

Deze pagina is gebouwd op 05/10/2022 15:03:26 met de export van 05/10/2022 14:47:51