Jaarverslag

Sport

2.10 Sport

Coördinerend portefeuillehouder: Hilbert Bredemeijer

Wat is het doel?
Met dit programma stimuleert de gemeente bewoners om te sporten. Elke Hagenaar moet mee kunnen doen: jong en oud, met en zonder beperking en ongeacht afkomst. Voor de één betekent dit wekelijks sporten. Voor de ander is regelmatig actief bewegen al een mooie stap.  Sport levert een bijdrage aan de kwaliteit van leven, met gezonde en vitale bewoners. Daarbij streven we naar voldoende ruimte voor sport in de stad.

Lasten, baten en saldo

LASTEN

62.807

2,0 %

BATEN

18.882

0,6 %

Deze pagina is gebouwd op 05/10/2022 15:03:26 met de export van 05/10/2022 14:47:51