Jaarverslag

Financiën

2.15 Financiën

Coördinerend portefeuillehouder: Anne Mulder

Wat is het doel?
Met dit programma wil de gemeente de gemeentefinanciën gezond en op orde houden, nu en in de toekomst. Dit realiseert de gemeente door gedegen financieel beleid te voeren waarin de baten en lasten in evenwicht zijn. Den Haag blijft van de grote gemeenten een van de laagste woonlasten houden (onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing).

Lasten, baten en saldo

LASTEN

284.495

9,1 %

BATEN

2.062.610

64,5 %

Deze pagina is gebouwd op 05/10/2022 15:03:26 met de export van 05/10/2022 14:47:51