Jaarverslag

Werk en inkomen

2.7 Werk en inkomen

Coördinerend portefeuillehouder: Arjen Kapteijns

Wat is het doel?

  1. In Den Haag kan iedereen deelnemen aan de samenleving. Waar nodig ondersteunt de gemeente haar inwoners hierbij.
  2. De gemeente Den Haag kiest voor innovatieve aanpakken om de uitstroom uit de bijstand naar werk een extra impuls te geven.
  3. Het armoede- en schuldenbeleid zorgt ervoor dat inwoners van de gemeente Den Haag met een laag inkomen of schulden volwaardig mee kunnen doen en zichzelf kunnen ontplooien. Een laag inkomen of schulden mag geen belemmering zijn om mee te doen op school, bij de sportvereniging of elders in de Haagse samenleving.

Lasten, baten en saldo

LASTEN

702.278

22,4 %

BATEN

505.731

15,8 %

Deze pagina is gebouwd op 05/10/2022 13:58:55 met de export van 05/10/2022 13:39:55