Jaarverslag

College en bestuur

2.2 College en bestuur

Coördinerend portefeuillehouder: Jan van Zanen

Wat is het doel?
Het college van burgemeester en wethouders vormt samen met de gemeenteraad het Haagse gemeentebestuur. De gemeenteraad stelt de kaders vast. Het college voert het beleid uit.

Lasten, baten en saldo

LASTEN

7.258

0,2 %

BATEN

54

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 05/10/2022 13:58:55 met de export van 05/10/2022 13:39:55