Paragrafen

Lokale heffingen

3.2 Lokale heffingen

Inwoners en ondernemers dragen via de gemeentelijke belastingen en heffingen bij aan de goede voorzieningen in de stad voor zorg, winkels, onderwijs, openbaar vervoer en wegen. De lokale heffingen zijn een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke inkomsten.
In deze paragraaf wordt verantwoording afgelegd over de gerealiseerde belastingopbrengsten, de belastingtarieven en het kwijtscheldingsbeleid.

Inkomsten lokale heffingen

De netto opbrengsten, baten verminderd met lasten (oninbare bedragen) van de belangrijkste lokale heffingen zijn:

Belastingen en heffingen

Belastingsoort

Uitkomst 2021

Begroting 2021

Uitkomst 2020

OZB

33,0%

107.560

108.224

104.724

Afvalstoffenheffing

24,8%

80.896

79.089

65.422

Parkeerbelasting

20,2%

65.865

75.521

64.920

Rioolheffing

13,2%

43.086

42.654

42.051

Precariobelasting

5,2%

17.035

16.445

16.949

Toeristenbelasting

2,8%

9.033

13.538

5.490

Hondenbelasting

0,7%

2.275

2.039

1.971

Totaal

100%

325.750

337.510

301.527

Deze pagina is gebouwd op 05/10/2022 13:58:55 met de export van 05/10/2022 13:39:55