Jaarverslag

Buitenruimte

2.9 Buitenruimte

Coördinerend portefeuillehouder: Hilbert Bredemeijer

Lasten, baten en saldo

LASTEN

180.265

5,8 %

BATEN

58.686

1,8 %

Deze pagina is gebouwd op 05/10/2022 15:03:26 met de export van 05/10/2022 14:47:51