Jaarrekening

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

4.7 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves zijn in principe incidenteel. De uitzondering op de regel betreft de reserve Activafinanciering. Deze reserve is ingesteld voor dekking van toekomstige kapitaallasten van specifieke investeringen die zijn gedekt met incidentele middelen. De afschrijvingstermijn van investeringen is meestal langer dan 3 jaar. De onttrekkingen aan de reserve voor de afschrijvingslasten zijn dus ook vaak langjarig en worden daarom als structureel gezien. In 2021 is er € 7,4 mln. onttrokken aan de reserve voor dekking van structurele kapitaallasten.

bedragen x € 1.000

Reserves

Onttrekking

Reserve Activafinanciering

Dekking kapitaallasten MIP Investeringen

6.078

Dekking kapitaallasten Bulkleningen

1.289

Totaal

7.367

 

Deze pagina is gebouwd op 05/10/2022 15:03:26 met de export van 05/10/2022 14:47:51