Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten per programma

4.3 Overzicht van baten en lasten per programma

 

bedragen x €1.000

Programma

Rekening
2020

Begroting
2021 voor wijziging

Begroting
2021 na wijziging

Rekening
2021

Resultaat
2021

01 - Gemeenteraad

Lasten

8.717

9.158

9.285

8.958

327

 V 

Baten

38

35

35

37

2

 V 

Saldo exclusief reserves

8.679

 N 

9.123

 N 

9.250

 N 

8.921

 N 

329

 V 

Toevoegingen

0

0

0

0

0

 - 

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

 - 

Saldo inclusief reserves

8.679

 N 

9.123

 N 

9.250

 N 

8.921

 N 

329

 V 

02 - College en Bestuur

Lasten

7.617

7.638

7.763

7.258

504

 V 

Baten

225

0

0

54

54

 V 

Saldo exclusief reserves

7.392

 N 

7.638

 N 

7.763

 N 

7.204

 N 

559

 V 

Toevoegingen

0

0

0

0

0

 - 

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

 - 

Saldo inclusief reserves

7.392

 N 

7.638

 N 

7.763

 N 

7.204

 N 

559

 V 

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

Lasten

101.791

99.888

127.600

127.673

73

 N 

Baten

70.199

83.599

88.699

91.085

2.385

 V 

Saldo exclusief reserves

31.592

 N 

16.289

 N 

38.900

 N 

36.588

 N 

2.312

 V 

Toevoegingen

0

0

0

0

0

 - 

Onttrekkingen

376

1.825

521

292

230

 N 

Saldo inclusief reserves

31.216

 N 

14.464

 N 

38.379

 N 

36.297

 N 

2.082

 V 

04 - Openbare orde en Veiligheid

Lasten

70.544

66.084

76.316

76.618

303

 N 

Baten

16.606

6.156

12.687

11.616

1.071

 N 

Saldo exclusief reserves

53.938

 N 

59.928

 N 

63.629

 N 

65.003

 N 

1.374

 N 

Toevoegingen

0

0

8.891

8.891

0

 - 

Onttrekkingen

0

0

8.681

10.035

1.354

 V 

Saldo inclusief reserves

53.938

 N 

59.928

 N 

63.839

 N 

63.859

 N 

20

 N 

05 - Cultuur en Bibliotheek

Lasten

109.970

115.302

127.211

125.402

1.809

 V 

Baten

4.830

7.083

5.819

6.295

476

 V 

Saldo exclusief reserves

105.140

 N 

108.219

 N 

121.392

 N 

119.108

 N 

2.285

 V 

Toevoegingen

0

0

0

0

0

 - 

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

 - 

Saldo inclusief reserves

105.140

 N 

108.219

 N 

121.392

 N 

119.108

 N 

2.285

 V 

06 - Onderwijs

Lasten

129.219

138.246

151.436

150.594

842

 V 

Baten

49.285

49.717

58.757

59.409

652

 V 

Saldo exclusief reserves

79.934

 N 

88.529

 N 

92.679

 N 

91.185

 N 

1.494

 V 

Toevoegingen

0

0

14.755

14.756

1

 N 

Onttrekkingen

2.567

4.450

12.800

11.845

955

 N 

Saldo inclusief reserves

77.367

 N 

84.079

 N 

94.634

 N 

94.095

 N 

539

 V 

07 - Werk en Inkomen

Lasten

741.064

615.261

711.076

657.678

53.398

 V 

Baten

549.689

398.991

508.729

495.809

12.919

 N 

Saldo exclusief reserves

191.375

 N 

216.270

 N 

202.347

 N 

161.869

 N 

40.478

 V 

Toevoegingen

16.800

10.900

44.600

44.600

0

 - 

Onttrekkingen

6.520

4.325

22.445

9.922

12.523

 N 

Saldo inclusief reserves

201.656

 N 

222.845

 N 

224.503

 N 

196.547

 N 

27.955

 V 

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Lasten

630.652

577.766

692.622

668.538

24.084

 V 

Baten

106.389

63.789

136.965

143.803

6.838

 V 

Saldo exclusief reserves

524.263

 N 

513.977

 N 

555.657

 N 

524.735

 N 

30.922

 V 

Toevoegingen

36.800

1.500

11.867

11.100

767

 V 

Onttrekkingen

1.292

8.200

39.499

23.607

15.892

 N 

Saldo inclusief reserves

559.772

 N 

507.277

 N 

528.025

 N 

512.229

 N 

15.796

 V 

09 - Buitenruimte

Lasten

161.567

178.246

180.512

176.012

4.499

 V 

Baten

56.359

57.463

58.296

58.604

308

 V 

Saldo exclusief reserves

105.208

 N 

120.783

 N 

122.216

 N 

117.408

 N 

4.807

 V 

Toevoegingen

3.244

0

4.253

4.253

0

 - 

Onttrekkingen

650

716

550

82

468

 N 

Saldo inclusief reserves

107.802

 N 

120.067

 N 

125.919

 N 

121.579

 N 

4.340

 V 

10 - Sport

Lasten

60.568

60.474

68.231

62.807

5.424

 V 

Baten

10.232

9.424

13.599

17.213

3.614

 V 

Saldo exclusief reserves

50.336

 N 

51.050

 N 

54.632

 N 

45.595

 N 

9.037

 V 

Toevoegingen

22.200

0

0

0

0

 - 

Onttrekkingen

2.550

4.152

3.600

1.669

1.931

 N 

Saldo inclusief reserves

69.986

 N 

46.898

 N 

51.032

 N 

43.926

 N 

7.106

 V 

11 - Economie

Lasten

34.778

35.273

35.891

34.939

951

 V 

Baten

3.406

3.360

2.151

3.720

1.568

 V 

Saldo exclusief reserves

31.371

 N 

31.913

 N 

33.739

 N 

31.219

 N 

2.520

 V 

Toevoegingen

1.000

1.400

11.400

11.400

0

 - 

Onttrekkingen

1.120

1.875

1.275

995

280

 N 

Saldo inclusief reserves

31.251

 N 

31.438

 N 

43.864

 N 

41.625

 N 

2.239

 V 

12 - Mobiliteit

Lasten

68.645

73.218

81.941

69.658

12.282

 V 

Baten

75.736

78.426

80.201

71.265

8.936

 N 

Saldo exclusief reserves

7.091

 V 

5.208

 V 

1.740

 N 

1.606

 V 

3.346

 V 

Toevoegingen

0

0

1.400

1.400

0

 - 

Onttrekkingen

1.199

0

1.400

649

751

 N 

Saldo inclusief reserves

8.290

 V 

5.208

 V 

1.740

 N 

855

 V 

2.595

 V 

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

Lasten

157.755

155.598

204.537

123.329

81.209

 V 

Baten

113.433

134.407

148.969

88.445

60.524

 N 

Saldo exclusief reserves

44.321

 N 

21.191

 N 

55.568

 N 

34.884

 N 

20.684

 V 

Toevoegingen

3.578

4.294

37.560

15.362

22.197

 V 

Onttrekkingen

17.013

17.108

17.619

12.201

5.418

 N 

Saldo inclusief reserves

30.886

 N 

8.378

 N 

75.509

 N 

38.045

 N 

37.464

 V 

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

Lasten

108.609

102.941

118.122

120.445

2.323

 N 

Baten

12.036

11.994

12.122

13.956

1.835

 V 

Saldo exclusief reserves

96.573

 N 

90.947

 N 

106.000

 N 

106.489

 N 

488

 N 

Toevoegingen

983

0

4.000

4.000

0

 - 

Onttrekkingen

0

0

2.000

0

2.000

 N 

Saldo inclusief reserves

97.556

 N 

90.947

 N 

108.000

 N 

110.489

 N 

2.488

 N 

15 - Financiën

Lasten

47.289

62.328

38.926

41.293

2.367

 N 

Baten

2.342.733

1.632.762

1.699.674

1.720.379

20.705

 V 

Saldo exclusief reserves

2.295.444

 V 

1.570.434

 V 

1.660.748

 V 

1.679.086

 V 

18.338

 V 

Toevoegingen

1.082.699

118.876

243.202

243.202

0

 - 

Onttrekkingen

534.015

139.498

384.459

342.231

42.227

 N 

Saldo inclusief reserves

1.746.759

 V 

1.591.056

 V 

1.802.004

 V 

1.778.115

 V 

23.889

 N 

16 - Overhead

Lasten

292.177

287.358

310.896

318.931

8.035

 N 

Baten

4.160

2.393

2.739

3.812

1.072

 V 

Saldo exclusief reserves

288.017

 N 

284.964

 N 

308.157

 N 

315.119

 N 

6.962

 N 

Toevoegingen

0

0

0

0

0

 - 

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

 - 

Saldo inclusief reserves

288.017

 N 

284.964

 N 

308.157

 N 

315.119

 N 

6.962

 N 

TOTAAL GENERAAL

Lasten

2.730.961

2.584.778

2.942.364

2.770.135

172.229

 V 

Baten

3.415.356

2.539.599

2.829.443

2.785.500

43.943

 N 

Saldo exclusief reserves

684.394

 V 

45.179

 N 

112.921

 N 

15.365

 V 

128.286

 V 

Toevoegingen

1.167.304

136.970

381.927

358.963

22.964

 V 

Onttrekkingen

567.300

182.148

494.849

413.528

81.321

 N 

Saldo inclusief reserves

84.391

 V 

0

0

69.929

 V 

69.929

 V 

Deze pagina is gebouwd op 05/10/2022 15:03:26 met de export van 05/10/2022 14:47:51