Jaarverslag

Duurzaamheid, milieu en energietransitie

2.3 Duurzaamheid, milieu en energietransitie

Coördinerend portefeuillehouder: Liesbeth van Tongeren

Wat is het doel?
De gemeente werkt met dit programma aan een schone en gezonde stad, samen met bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Een stad die duurzaam, klimaat- en toekomstbestendig is.

Lasten, baten en saldo

LASTEN

127.673

4,1 %

BATEN

91.376

2,9 %

Deze pagina is gebouwd op 05/10/2022 13:58:55 met de export van 05/10/2022 13:39:55