Jaarverslag

Cultuur en bibliotheek

2.5 Cultuur en bibliotheek

Coördinerend portefeuillehouder: Robert van Asten

Wat is het doel?

Doel van het cultuurbeleid is het stimuleren van een kwalitatief hoogstaand en veelzijdig cultuuraanbod van en voor iedereen in Den Haag. Daarnaast investeert Den Haag in een volwaardige culturele infrastructuur met lokale, regionale en (inter)nationale betekenis.

De bibliotheek van Den Haag bevordert het lezen en laat kennismaken met literatuur, biedt toegang tot fysieke en digitale kennis- en informatiebronnen en is een inclusieve ontmoetingsplaats voor alle inwoners van Den Haag.

Het Haags Gemeentearchief (HGA) zorgt ervoor dat bewoners de geschiedenis van de stad kunnen reconstrueren aan de hand van informatiebronnen.

Lasten, baten en saldo

LASTEN

125.402

4,0 %

BATEN

6.295

0,2 %

Deze pagina is gebouwd op 05/10/2022 13:58:55 met de export van 05/10/2022 13:39:55