Jaarverslag

Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

2.8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Coördinerend portefeuillehouders: Kavita Parbhudayal/Arjen Kapteijns/Martijn Balster

Wat is het doel?
Iedereen in Den Haag verdient goede, menselijke en betaalbare zorg en indien nodig opvang. De inwoner staat centraal en vanuit een positieve visie op gezondheid zijn mogelijkheden, veerkracht en eigen regie van mensen het uitgangspunt. Binnen dit programma is gewerkt aan de transformatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp. Het doel is jeugdhulp, zorg en ondersteuning laagdrempelig en dichtbij inwoners thuis aan te bieden. Hierbij is de insteek wijkgericht op een slimme manier algemene voorzieningen met maatwerkvoorzieningen en formele zorgstructuren verbinden. Dit zorgt voor passende zorg voor iedereen die dat nodig heeft.

Lasten, baten en saldo

LASTEN

679.638

21,7 %

BATEN

167.409

5,2 %

Deze pagina is gebouwd op 05/10/2022 15:03:26 met de export van 05/10/2022 14:47:51