Jaarverslag

Mobiliteit

2.12 Mobiliteit

Coördinerend portefeuillehouder: Robert van Asten

Wat is het doel?
Om Den Haag aantrekkelijk en bereikbaar te houden zoekt de gemeente naar een optimale balans tussen de verschillende manieren van vervoer. Den Haag is de dichtstbevolkte stad van Nederland met de meeste auto’s per vierkante kilometer. Om te voorkomen dat de stad dichtslibt moeten we anders omgaan met mobiliteit en zijn maatregelen nodig om het aantal gebruikers van het openbaar vervoer en de fiets sneller te laten groeien dan het autogebruik. Met dit programma willen we ervoor zorgen dat de groeiende stad bereikbaar en leefbaar blijft en bovenal veilig is voor alle verkeersdeelnemers.

Lasten, baten en saldo

LASTEN

71.058

2,3 %

BATEN

71.914

2,2 %

Deze pagina is gebouwd op 01/18/2024 10:50:35 met de export van 01/18/2024 10:42:27