Jaarverslag

Buitenruimte

Wat is beoogd en wat is behaald?

Beleidsverantwoording op hoofdlijnen

De buitenruimte is het visitekaartje van Den Haag. Bezoekers, winkelend publiek, ondernemers en bewoners ervaren de stad vooral buiten. Met dit programma wil de gemeente aantrekkelijke Haagse straten, pleinen, goed onderhouden groen en volop water realiseren. Daardoor komen mensen graag naar de stad en komen ze ook graag terug. Investeringen in en onderhoud van de buitenruimte zijn essentieel voor de levendigheid van de stad en de stedelijke economie. Met dat in het achterhoofd is er extra aandacht voor die gebieden waar veel mensen bij elkaar komen, zoals de Boulevard en de Grote Marktstraat.

Wat heeft de gemeente in 2021 gedaan?  

 • We hebben 360 meter kademuur en 1 brug vervangen.
 • We hebben 12,5 km riool vervangen en 4 hectare aan verharding afgekoppeld van het riool.  
 • Er waren meer dan 48 educatieve activiteiten over voeding, afval, leefbaarheid, natuur en duurzaamheid.
 • Er zijn 1.400 armaturen van de openbare verlichting vervangen met led.
 • 6 nieuwe maatregelen uit het actieplan Schone Stoep zijn uitgevoerd in de strijd tegen bijplaatsingen.
 • In oktober 2021 is een nieuw systeem voor meldingen over vervuiling gelanceerd, waarmee bewoners makkelijker kunnen melden.
 • In december 2021 is gestart met het opruimen van bijplaatsingen op zondag.
 • Er zijn 21.506 fietswrakken en weesfietsen uit de buitenruimte verwijderd.
 • Er zijn ruim 200 extra stadsbomen geplant.
 • Er is bijna 19.000 m2 buitenruimte omgezet van steen naar groen.

Wat zijn de gevolgen van corona in 2021?
De gemeente heeft de volgende maatregelen genomen om de coronacrisis het hoofd te bieden:

 • De gemeente heeft in 2021 diverse maatregelen ingezet om drukte te voorkomen. In het centrum ging het om maatregelen voor veilig bezoek aan het kernwinkelgebied. In Scheveningen ging het om maatregelen om overlast tegen te gaan en de leefbaarheid en veiligheid te vergroten.
 • Ook bij markten zorgde de gemeente ervoor dat zowel ondernemers als bezoekers zich aan de coronamaatregelen zouden houden. Er waren afzettingen en routecoaches. Tot eind april was alleen de foodmarkt toegestaan op de Haagse markt. Daarna mochten alle branches weer open en lette de gemeente op de 1,5 meter afstand en de verplichte looprichtingen. Deze inzet is rond de zomer 2021 afgebouwd als gevolg van de versoepelingen.
 • De gemeente heeft strandpaviljoens, kiosken en markten gecompenseerd met een huurkwijtschelding voor de periode van de lockdowns.
 • De gemeente heeft diverse dierenwelzijnorganisaties ondersteunt die te maken hebben gehad met een toegenomen aantal opgevangen dieren en dieren die langer in de opvang verblijven als gevolg van corona.
 • Door de coronamaatregelen waren de stadsboerderijen tot medio mei gesloten. Dit had effect op het aantal bezoeken en de hoeveelheid lessen voor het basisonderwijs.
 • Ondernemers konden ook in 2021 een aanvraag doen voor een tijdelijke terrasvergunning met 25% uitbreiding of voor een parkeerplaatsterras (RIS 306333 , RIS 308446 , RIS 308035 en RIS 310076 ).

Prestatie-indicator

Nulmeting  2020

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Begroting 2021

Aantal stadsbomen in de openbare ruimte

121.000

121.000

121.254

121.000

 • In de nota stadsbomen (RIS 307827 ) is de definitie van straatbomen gewijzigd in stadsbomen. De term straatbomen is verwarrend omdat niet alle straatbomen ook daadwerkelijk langs straten staan. Onder stadsbomen verstaan we: bomen in de openbare ruimte die individueel herkenbaar zijn. Dit zijn bomen in straten, gazons en bermen. Ook vrijstaande bomen in plantsoenen en parken vallen hieronder.

Effectindicatoren

Nulmeting 2016

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Begroting 2021

Kwaliteit schoon 

 7,9

8,3

8,4

8

Waardering leefbaarheid in de buurt 

 7,0

7,2

7,2

7

Waardering groen in de buurt

 7,2

7,4

7,4

7,2

Kengetal

Nulmeting 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Begroting 2021

Openbaar groen (aantal m2 * 1.000)

13.590

14.110

14.129

14.110

Deze pagina is gebouwd op 01/18/2024 10:50:35 met de export van 01/18/2024 10:42:27